ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

 

Στοιχεία εταιρίας


Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
Δραστηριότητα: Δραστηριότητα εταιρίας
ΑΦΜ: 000000000
ΔΟΥ: Τοπική Εφορία

Διεύθυνση (έδρα): Οδός αρ, 00 000 Πόλη
Τηλέφωνο: 0000000000
Fax: 0000000000
Email: email@company.gr

 

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

cloud-isologismos.eu